четвъртък, 11 октомври 2012 г.

Презервативът


История

Предполага се, че (мъжкият) презерватив е изобретен от италианския анатом Фалопиус през 16-ти век. Той пред­писвал ленени шапчипи, импрегнирани със специален разтвор, за предпазване на необрязаните мъже от сифилис. Те се надявали на главата на пениса и кожичката се при­дърпвала отгоре. Страничният контрацептивен ефект бил забелязан по-късно, и то съвсем случайно. До 18-и век презервативите все още са служели за пред­пазване от сифилис, макар че Казанова е използвал кондоми от овчи черва или рибешка кожа, за да спести на неж­ния пол всички „опасения“.


Ето едно предписание за направа на презерватив от средата на 19-и век:

„Вземете овче сляпо черво, измийте го първо с вода, обърнете го навън и навътре, продължавайте проми­ването вече със слаб соден разтвор, който сменяйте на всеки четири или пет часа 4-5 пъти последователно. След това с нокът отстранете мукусната мембрана, сулфирайте го, измийте го с чиста вода, после със сапун, изплакнете, надуйте го и го изсушете. След това отре­жете необходимата дължина и прикрепете лентичка към отвора. Използвайте го за предпазване от инфек­ция или бременност."
Предполага се, че съвременните предпазители са из-мислени от някой си д-р Кондом, придворен лекар на крал Чарлс II. По-вероятно е обаче наименованието кондом да идва от латинската дума за съд - соndus.
През 80-те години на 19-и век нивото на раждаемост­та във Великобритания и в цяла Европа чувствително намаляло. Една от предполагаемите причини за това било леснодостъпното предпазно средство за многократна употреба, което не пречело на сексуалното удоволствие, било дискретно и не причинявало болка, макар че изобщо не прилягало добре. „Авторитетът" на презерватива бил повдигнат и от присъствието на многоцветния лик на кра­лица Виктория върху опаковката.

СЪВРЕМЕННИТЕ КОНДОМИ


Съвременните кондоми се правят от висококачествен предварително овлажнен латекс. Навсякъде по света са раз­пространени два стандартни размера според широчината (52 мм и 49 мм), но с различни дължини. Има и неовлажнени презервативи, както и кондоми, овлажнени с нонок-синол-9 спермицид или с неспермицидална течност (ск-70) за алергичните към спермициди. Голямо е разнообра­зието по отношение на изработката и оцветяването във всички багри на дъгата — до фосфоресциращи в тъмното. Може би най-новото изобретение в тази област е музикалният кондом. Изработен специално за тези, които обичат музикален съпровод, той съдържа пиезокристален звукообразуващ микрочип и може да възпроизведе всякаква ме­лодия или словесно послание. Получил е американски патент. Наскоро се е появил дори и презерватив, който из­дава звук, ако се пробие по време на полов акт.

Ако се използват внимателно, презервативите допус­кат само 2% "фалове". При положение че се пипа грубо с ръка или не се постави навреме, процентът на „фаловете" скача на 15.
Приблизително един на всеки 12 кондома се скъсва по време на употреба, въпреки че е електронно тестуван за здравина. Скъсването става обикновено, когато се използва на сухо, т.е. без овлажнител на водна основа, Най-добре е да се използват презервативи със спермицидно желе на водна основа като допълнителна защита в слу­чай на пробив.
Препоръчва се латексовите кондоми да се използват само с овлажнители на водна основа (като КУ-желето). Мазилата на минерална основа (като бебешко олио, желе от петролни продукти, някои спермицидни кремове) увреждат латеска и могат дори да го разтворят. Тестовете са показали, че минералните масла намаляват здравината на презерватива до 95% за 15 минути.

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ПРЕЗЕРВАТИВЪТ


Може би ви се струва, че това не е кой знае каква фило­софия, но проучване, направено с участието на 300 мъже, които трябвало да поставят презерватив на изкуствен пенис, показало следното:

• 16 от участниците изобщо не били използвали кондоми, а само един от тях бил чел инструкциите за употреба. Общо взето, само 1,7 % някога са си правили труда да прочетат упътването;
•   13% от мъжете не били достатъчно внимателни при отварянето на станиоловата обвивка и така увели­чавали риска от скъсване на презерватива;
•  20% се опитали да надянат кондома от обратната страна;
•   3% нахлузвали презерватива на пръста си и след то­ва се опитвали до го сложат като чорап;
•  почти 40% не притискали връхчето на кондома. Така във връхчето влиза въздух, който впоследствие мо­же да увлече семенна течност навън от презерватива;
•  Само 50% от тестуваните мъже не срещнали зат­руднение при поставянето на презерватива.

КОЕ Е ПРАВИЛНОТО


•  Избягвайте генитален контакт, преди членът да е покрит с презерватив, тъй като още в началото на половия акт се отделя известно количество сперма.

•  Винаги проверявайте срока на годност върху опаковката.
• Отваряйте внимателно станиоловата обвивка, за да  не се накърни целостта на презерватива. Щом се от­вори вакуумната опаковка, презервативът бързо за­почва да губи качествата си, затова никога не из­ползвайте продукт с неизправна опаковка. Не забравяйте, че   ултравиолетовата светлина, топлината, влагата и озонът влияят зле на латекса.
• Не  забравяйте  да  притиснете  връхчето  на презерватива, за да изкарате въздуха от него.
• Докато притискате с едната ръка връхчето, изтегляйте с другата презерватива по еректиралия член. Не започвайте процедурата преди пълна ерекция и не изтегляйте презерватива, преди да сте го поста­вили на мястото му.
•  Проверете дали презервативът е покрил целия пе­нис до основата му, защото в противен случай мо­же да се смъкне и изхлузи по време на акта.
•  При нужда от допълнителен овлажнител използвай­те само посочените по-горе кремове.
Веднага след еякулацията оттеглете пениса, плътно придържайки горната част на презерватива към ос­новата му.
Не задържайте члена във вагината до пълна загуба на ерекция, тъй като това би увеличило риска от изливане на спермата.
•  При свалянето на презерватива внимавайте да не     се излее и най-малко количество сперма, след което го загънете в тоалетна хартия и го изхвърлете
на подходящо място по всички правила на хигиената.
• Никога не използвайте презерватива повече от един    път.
• Винаги носете със себе си повече от един презерватив.
• Използвайте презерватива не само за предпазване от нежелана бременност, но и от полово преноси­ми болести.

Добави в Svejo

Източник: lekove.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар